Andreu Casero-Ripollés

Catedrático de Periodismo (Universitat Jaume I de Castelló)

casero@uji.es